Autors

Grāmatas autors ir Dr. phil. Māris Kūlis, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks, FSI zinātniskās padomes loceklis. Viņa pētniecisko interešu lokā ir filosofija (hermeneitika, komunikācijas filosofija, sociālā filosofija), politikas zinātnes, kā arī starpkultūru attiecības un mūsdienu islāmisms, džihādisms un terorisms. Viņš ir publicējis augstu novērtētu grāmatu par teroristisko organizāciju “Islāma valsts”. Māris Kūlis ir aizstāvējis doktora grādu filosofijā ar darbu “Patiesības izpratnes izmaiņas: vēsturiski komunikatīvais modelis”, kurā analizēja patiesības jēdzienu un sensus communis lomu patiesības izpratnē. Pēdējos gados viņš ir piedalījies Latvijas un Eiropas finansētu projektu izstrādē.