Finis veritatis?

Finis veritatis?
Par patiesību un meliem

Klajā nākusi grāmata

Māris Kūlis. Finis veritatis? Par patiesību un meliem.
LU Akadēmiskais apgāds, 2021, 432 lpp.

Tagad pieejama arī elektroniskā formātā, ePub!

Vai patiesībai ir pienācis gals — finis veritatis? Vai patiešām patiesības un melu temats jāiztirzā atkal un atkal no jauna, it kā to nevarētu reizi par visām reizēm noskaidrot? Šie jautājumi jāuzdod laikos, kuriem raksturīga patiesības inflācija — patiesību skaits vairojas, bet tādējādi devalvējas to vērtība. No vienas puses, patlaban ikviens var tikt pie savas patiesībiņas, taču no šīs novalkātās drānas ir maza jēga, jo starp viltojumiem un oriģināliem atšķirība nereti ir niecīga. Turklāt jāņem vērā arī tas, ka patiesība un brīvība īsti labi nesatiek, jo katra lielā patiesība pieprasa bezierunu uzticību, kas ierobežo brīvību. Šī grāmata ir stāsts par patiesības un melu veidošanos no filosofijas skatupunkta — ko mēs vispār saprotam ar šiem lielajiem jēdzieniem? Grāmata ir tapusi laikā, kad plašsaziņas līdzekļos nerimstīgi runā par melu laikmetu. Maldināšana ir saskatāma ne tikai lielvaru propagandas karos, sazvērestības teorijās ap 5G un Covid-19, bet arī ikdienā uz katra stūra, reklāmā, politikā, veikalos, sociālajos tīklos, pat ikdienišķās sarunās. Patiesība un meli nav nekas jauns, tie ir bijuši un turpina būt mums blakus. Acīmredzot patiesība un meli ir nevis domāšanas rezultāts, bet gan tās neatņemama daļa.


Meklējiet lielākajās grāmatu tirdzniecības vietās un tīmeklī:Latvijas Zinātņu akadēmija ikgadējā konkursā grāmatu atzinusi par vienu no
Top 11 nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā 2021. gadā!Satura rādītājs

 1. Patiesības un melu teorijas
  • Atbilstības
  • Saskaņotības
  • Pragmatisma
 2. Greizsirdīgā zinātne
 3. Veselais saprāts
 4. Subjekta vērojuma formas un Imanuels Kants
 5. Jēdzienu vēsturiskums un Georgs Vilhelms Frīdrihs Hēgelis
 1. Atpakaļ pie pašām lietām  un Edmunds Huserls
 2. Plūstošās patiesības
 3. Maldu laiki
  • Melu laikmeti
  • Reklāmdomāšana
  • Mediji masām
  • Tīmeklis
  • Politika
  • Kritiskā domāšana

Atsauksme

Jaunais filosofs Māris Kūlis parāda patiesības jēdziena nozīmīgumu klasiskajā Rietumu kultūrā. Taču, un tas ir svarīgākais, autors cenšas rast patiesībai godpilnu vietu arī mūsdienu pasaulē. Grāmata runā par satraucošu tēmu – sabiedrībā vairojas viltus ziņas, kas ir veicinājušas neuzticēšanos gan citam pret citu, gan augstākām vērtībām. Tomēr bez patiesības un pastāvīgas tās meklēšanas neviena sabiedrība nevar dzīvot un attīstīties pilnvērtīgi.

EGILS LEVITS,
LATVIJAS VALSTS PREZIDENTS

Māris Kūlis

Dr. phil., Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks, FSI zinātniskās padomes loceklis. Viņa pētniecisko interešu lokā ir filosofija (hermeneitika, komunikācijas filosofija, sociālā filosofija), politikas zinātnes, kā arī starpkultūru attiecības un mūsdienu islāmisms, džihādisms un terorisms. Viņš ir publicējis augstu novērtētu grāmatu par teroristisko organizāciju “Islāma valsts”. Māris Kūlis ir aizstāvējis doktora grādu filosofijā ar darbu “Patiesības izpratnes izmaiņas: vēsturiski komunikatīvais modelis”, kurā analizēja patiesības jēdzienu un sensus communis lomu patiesības izpratnē. Pēdējos gados viņš ir piedalījies Latvijas un Eiropas finansētu projektu izstrādē.

www.mariskulis.com