Priekšvārds

Vai patiesi vajadzētu rakstīt grāmatu par patiesību un meliem? Šis jautājums jāuzdod laikos, kuriem ir raksturīga patiesības inflācija — patiesību skaits vairojas, bet tādējādi devalvējas to vērtība. Šāda situācija vienlaikus ir gan laba, gan slikta. No vienas puses, patlaban ikviens var tikt pie savas patiesībiņas, taču no šīs novalkātās drānas ir maza jēga, jo starp viltojumiem un oriģināliem atšķirība nereti ir niecīga. Turklāt jāņem vērā arī tas, ka patiesība un brīvība īsti labi nesatiek. Katra lielā patiesība pieprasa bezierunu uzticību, taču reizē arī ierobežo. Savukārt alkas pēc brīvības liedz apstāties pie vienas patiesības robežām. Šī grāmata ir stāsts par patiesības un melu tapšanu, taču filosofiskā nozīmē — ko mēs vispār saprotam ar šiem lielajiem jēdzieniem? Grāmata ir tapusi laikā, kad plašsaziņas līdzekļos nerimstīgi runā par melu laikmetu. Maldināšana tiek saskatīta ne tikai Krievijas īstenotajā propagandā vai ASV prezidenta izteikumos, sazvērestības teorijās ap 5G un Covid-19, bet arī ikdienā uz katra stūra, reklāmā, politikā, veikalos, sociālajos tīklos, pat banālās sarunās. Patiesība un meli nav nekas jauns, tie ir bijuši un turpina būt mums blakus. Acīmredzot, jādomā, patiesība un meli ir nevis domāšanas rezultāts, bet gan tās neatņemama daļa.

Sarakstīt šo grāmatu mani pamudināja interese, kas to saista ar manu iepriekšējo monogrāfiju par teroristisko organizāciju Islāma valsts. Abas sakņojas jautājumā, kā un kāpēc cilvēki mēdz ticēt lielām un mazām patiesībām un meliem? Kāpēc daži ir gatavi mesties nāvē Allāha vārdā, bet tāpat arī, kāpēc un kā mēs atzīstam modernās zinātnes sasniegumus, kāpēc daudzi jo daudzi labprāt uzticas ezotērikai, kāpēc dažiem augstāko vērtību hierarhijā ir valsts, bet citiem — hokeja komanda? Patiesības un melu temata iztirzājumam nav noilguma, tomēr skaidrības par to ir maz. Šī grāmata piedāvā palūkoties, kā pēdējo aptuveni piecsimt gadu gaitā ir izveidojušies konkrēti, noturīgi un līdz pašiem pamatiem iedarbīgi priekšstati par to, kas ved pie patiesības vai meliem.